VFU/Lärarhandledning

Vi vill gärna ha ett gott samarbete med lärarutbildningen. Detta gör vi genom att ta emot lärarstudenter som behöver verksamhetsförlagd utbildning, praktik. Den verksamhetsförlagda utbildningen är ett sätt för studenten att utveckla kunskaper och färdigheter som rör läraryrket i praktiken.

För oss som arbetar i skolan är det en möjlighet att ta del av studenternas erfarenheter som de får via sina studier. På så sätt blir det ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter.

Vi tar emot lärarstudenter från förskoleklass upp till högstadiet. Detta berikar oss som skola.

Dela:
Kategorier: