Verksamheten

I Sundbyskolan går ca 800 elever.

Sundbyskolan består av många olika huskroppar. Skolbarnsomsorgen är lokalintegrerad med skolan. Dessutom finns en mellanstadieverksamhet som drivs i privat regi men som lokalmässigt ligger inom skolans område.

Skolan är indelad i arbetslag.

Arbetslagen ansvarar för pedagogisk planering och elevhälsofrågor och i samverkan styr de över elevernas skoldag.

Kring de yngre eleverna på lågstadiet och i förskoleklasserna, årskurs F – 3, finns det tre arbetslag där lärare, förskollärare och fritidspersonal samverkar. De olika arbetslagen är fördelade över:

Lågstadiet, årskurs F – 3 är fördelade på fyra hus:

  • F -1 Grytan
  • F-1 Galaxen
  • F-1 - Vintergatan övre
  • Åk 2 Vintergatan nedre, 
  • Åk 3 - Norrskenet

Mellanstadiet, årskurs 4 – 6 är fördelade på två hus:

  • Åk 4 - Locket
  • Åk 5 – 6  - G-huset.

Högstadiet, årskurs 7 – 9 är fördelade på två hus E och F

Dela:
Kategorier: