Verksamhet

I Sundbyskolan går ca 900 elever.

Sundbyskolan består av många olika huskroppar. Skolbarnsomsorgen är lokalintegrerad med skolan. Dessutom finns en mellanstadieverksamhet som drivs i privat regi men som lokalmässigt ligger inom skolans område

Dela: