Värdegrundsarbete

En grundförutsättning för att en elev ska kunna nå målen är att den känner trygghet i skolan. Därför är det viktigt med en gemensam värdegrund, en plattform som omfattas av alla anställda.

För oss är det viktigt att alla barn känner sig inkluderade i skolans verksamhet. Vi menar att det är skolans uppgift att anpassa den pedagogiska verksamheten till alla barn. Vi upplever att de allra flesta av våra elever trivs och att de upplever skolmiljön som lugn. Vi har upparbetade rutiner för att arbeta mot mobbning och kränkning. Vi arbetar även här för att hela tiden bli bättre varför vi under 2013 kommer att ingå i ett projekt tillsammans med PraLin.

Pralin på nätet>>>

Dela:
Kategorier: