Värdegrund

Skolan rustar eleverna för framtiden. I detta ingår inte bara kunskaper och färdigheter, utan även förståelse för, och ett bestående avståndstagande från diskriminering, trakasserier och kränkningar.  Vi vill att alla elever ska känna sig sedda och inkluderade i skolans verksamhet. Ingen elev ska känna sig utanför, trakasserad eller diskriminerad. Vi vill skapa ett öppet och sunt kommunikationsklimat, där umgängestonen präglas av en ömsesidig respekt och där vuxna visar vägen genom att vara goda förebilder för eleverna.

Vi har höga förväntningar på varandra och utgår ifrån att alla har en inneboende kraft att utvecklas, och en vilja att göra sitt bästa.  Sundbyskolan ska sträva efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats för såväl personal som elever.

Genom att regelbundet utvärdera vår verksamhet skapar vi förutsättningar för utveckling.

Dela:
Kategorier: