SYV

Studie- och yrkevägledarens uppdrag är att ge eleven personlig vägledning, enskilt, i grupp eller i klassrum, och ska, liksom övrig verksamhet i skolan, vara neutral och opartisk.

Studie- och yrkesvägledning bedrivs av skolans studie- och yrkesvägledare (SYV) Windy Chan tillsammans med övrig personal med fokus på val av utbildning, yrke och karriär. 

Vägledningen ska stödja eleven i att undersöka och identifiera sina intressen och möjligheter, kunna uttrycka och formulera dessa och på så sätt komma fram till genomtänkta val. Skolans mål är att varje elev har kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom framtida studieområde, samt om möjligheter till fortsatt utbildning, praktik och arbete på arbetsmarknaden.

Mail: Windy Chan

 

 

Dela: