SYV

Studie- och yrkevägledarens uppdrag är att ge eleven personlig vägledning, enskilt, i grupp eller i klassrum, och ska, liksom övrig verksamhet i skolan, vara neutral och opartisk.

Studie- och yrkesvägledning bedrivs av mig, skolans studie- och yrkesvägledare (SYV) Windy Chan, tillsammans med övrig personal med fokus på val av utbildning, yrke och karriär. 

Vägledningen ska stödja eleven i att undersöka och identifiera sina intressen och möjligheter, kunna uttrycka och formulera dessa och på så sätt komma fram till genomtänkta val. Skolans mål är att varje elev har kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom framtida studieområde, samt om möjligheter till fortsatt utbildning, praktik och arbete på arbetsmarknaden.

Jag arbetar som Syv på Sundbyskolan enl följande

Mån- och onsdag 8-12
Tis- och torsdag 8-16.30
Tel: 08-508 03 858

 

Mail: Windy Chan

 

Gymnasievalet 2018

 

Fr o m oktober 2017 fram till maj 2018 erbjuder gymnasieskolorna öppet hus. Detta är en bra möjlighet för eleverna att ta del av den utbildning som respektive gymnasieskola erbjuder. För mer information, se www.gyantagningen.se och www.gymnasieguiden.se .

 

Några andra rekommenderade länkar:

www.skolverket.se

www.gymnasieguiden.se

www.utbildningsinfo.se (på 12 olika språk)

 

Gymnasievalet Förberedelser Myndigheter
Gymnasieantagningen Välja och planera Arbetsförmedlingen
Intagningspoäng Intressetester Skolverket
Kommunala gymnasier Gymnasiemässan Utbildningsförvaltningen
Fristående gymnasier Utbildningsinfo  
Riksidrottsgymnasier Checklista gymnasievalet  
Gymnasieinformation    
Ekonomi Vägar vidare Övrigt
Stipendier och fonder Folkhögskolor Gymnasieguiden
  Universitet Framtidsvalet

 

Dela: