Studiehjälp

Vi erbjuder elever på mellan- samt högstadiet att komma och studera extra eller göra sina läxor utanför lektionstid, två tillfällen per vecka. Pedagoger finns på plats och hjälper de som behöver. Kanske en bra ide att göra läxorna innan man går hem.

 

Dela: