Specialpedagoger

Specialpedagogerna/speciallärarna samverkar och är till hjälp för pedagogerna i deras arbete med elever. 

De har ett uppdrag på skolan att kartlägga och utreda vad i elevens/elevernas undervisningssituation som behöver utvecklas och/eller förändras. Det kan handla om att hitta ett annat arbetssätt i klassrummet eller att en elev behöver särskilda insatser i sin inlärning. När det finns behov av att skriva åtgärdsprogram kan vi hjälpa till med vår kunskap som stöd i arbetet.

Vi är tre specialpedagoger på Sundbyskolan. Nedan finns våra kontaktuppgifter. Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar kring specialundervisning eller annat som ni undrar över.

Therese Lundström, specialpedagog för årskurserna F – 3 
E-post: Therese Lundström

Monica Eriksson, specialpedagog för årskurserna 4 – 6 
E-post: Monica Eriksson

Gitten Abramsson, specialpedagog för årskurserna 7 – 9
E-post: Gitten Abramsson

Dela: