Skolsköterska

Min uppgift som skolsköterska är bl a att arbeta med öppen mottagning, vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogram, hälsosamtal om livssituation, hälsokontroll för somatisk hälsa (syn, hörsel, rygg, längd och vikt), kontroller och uppföljning av kontrollelever och elever med speciella behov, hälsofrämjande arbete, samarbete i och utanför skolan (övriga vårdinrättningar).

Schema över hälsoundersökningar finns under Relaterade Dokument till höger på denna sida.

Jag heter Ann Skogseid och är skolsköterska på Sundbyskolan. Jag arbetar måndag – fredag. Kontakta mig vid behov:

E-post: Ann Skogseid

Telefon: 076 12 03 867

Dela: