Skolsköterska

Skolsköterskans arbetsuppgifter är att arbeta med öppen mottagning, vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogram, hälsosamtal om livssituation, hälsokontroll för somatisk hälsa (syn, hörsel, rygg, längd och vikt), kontroller och uppföljning av kontrollelever och elever med speciella behov, hälsofrämjande arbete, samarbete i och utanför skolan (övriga vårdinrättningar).

Skolsköterskan på Sundbyskolan heter Ann Skogseid

 

E-post: Ann Skogseid

Telefon: 076 12 03 867

Dela:
Kategorier: