Skolpsykolog

 

Skolpsykologens arbete utgår från ett psykologiskt perspektiv på barnet med betoning på helhetssyn.

Skolpsykologen finns till hands för skolans personal i arbetet runt eleverna. Arbetet betonar förebyggande och hälsofrämjande insatser via konsultationer, handledning och samtal med personal, elever och vårdnadshavare.

Skolpsykologen gör även basutredningar, deltar i EHT-möten och samarbetar med externa aktörer så som t ex. BUP.

Psykologen arbetar på uppdrag av skolans ledningsgrupp.

 

Kontakt:
Skolpsykolog Roger Sitbon

Telefon: 08-508 32 824

E-post: roger.sitbon@stockholm.se

Dela: