Skolkurator

Som skolkurator har jag socialt arbete som huvudarbetsuppgift inom elevhälsans arbete.

Det kan vara allt från att arbeta med klasser, konflikthantering, gruppsamtal, samordning, till enskilda samtal med elever. Jag arbetar såväl med främjande och förebyggande insatser som med åtgärdande insatser när svårigheter uppstått. De viktigaste vuxna är elevernas föräldrar och tillsammans med dem och andra i vår närhet arbetar jag för att finna lösningar på olika bekymmer.

Förtroende skolpersonal – föräldrar är en grund för allt förändringsarbete.
När någon vänder sig till mig med ett bekymmer kommer jag tillsammans med de berörda kontakta de som jag bedömer behöver hjälpa till i det fortsatta förändringsarbetet.
Du kan vända dig till mig för stöd och hjälp, inga bekymmer eller funderingar är för små eller oviktiga.

Jag heter Pia van Hogerlinden
Telefontid: måndag - fredag kl. 8:00-9:00 
Drop-in tis- och torsdagar kl. 13:00-14:00  

 

E-post: Pia van Hogerlinden

08 508 45 594

Dela: