Skolkurator

Skolkuratorns huvudarbetsuppgift är socialt arbete inom skolans elevhälso arbete.

Det kan vara allt från att arbeta med klasser, konflikthantering, gruppsamtal, samordning, till enskilda samtal med elever. Kuratorn arbetar med såväl främjande och förebyggande insatser som med åtgärdande insatser när svårigheter uppstått. 

Förtroende skolpersonal – föräldrar är en grund för allt förändringsarbete.
Om du eller någon skulle ha ett bekymmer är det bra att vända sig till kurtatorn. Kuratorn kommer då tillsammans med den eller de berörda kontakta de som kuratorn bedömer behövs för att kunna hjälpa till i det fortsatta förändringsarbetet.
Till kuratorn kan du även vända dig till för stöd och hjälp, inga bekymmer eller funderingar är för små eller oviktiga.

Sundbyskolans kurator heter Pia van Hogerlinden
Telefontid: måndag - fredag kl. 8:00-9:00 
Drop-in tis- och torsdagar kl. 13:00-14:00  

 

E-post: Pia van Hogerlinden

08 508 45 594

Dela: