Skolhälsovård

Skolhälsovården (elevhälsans medicinska insatser) tar över ansvaret efter barnhälsovården när barnet börjar skolan. 

Skolhälsans verksamhet omfattar hälsofrämjande åtgärder och vänder sig till skolor i Stockholms stad. Elevhälsans medicinska insatser har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem. Elevhälsans medicinska insatser skall främst vara förebyggande. Den skall omfatta hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser. För elevhälsans medicinska del skall finnas skolläkare och skolsköterska.

Elevhälsans medicinska insatser som erbjuds eleverna i Stockholms skolor skall vara i överensstämmelse med FN-konventionen om barns rättigheter, 1989, samt arbeta mot de mål som uttrycks i WHO´S ”Hälsa för alla år 2000”.

Länk till de nationella vaccinationsprogrammen

Dela:
Kategorier: