Skolledning

I skolans ledningsgrupp ingår rektor, tre biträdande rektorer och en administrativ chef.

Rektor har det övergripande ansvaret för skolan men har delegerat olika ansvarsområden till de biträdande rektorerna. Dessa har ansvar för olika arbetslag både vad gäller personal och elever.

Ledningsgruppen arbetar som ett team och träffas regelbundet  för att skapa en sammanhållen skola men också för att skapa likvärdighet gentemot våra brukare och våra medarbetare.

  • Mattias Nordh rektor
  • Charlotta Carter biträdande rektor år 3-6
  • Charlotte Matsson biträdande rektor år 7-9, FK, IKT
  • Almira Sirbic administrativ chef

 

Antal: 5