Resursteamet

Sundbyskolan har ett resursteam vars främsta uppgift är att förebygga skolsvårigheter och att ge stöd, under kortare och längre tid, till de elever i skolan som behöver det.

Resursteamet arbetar för att hitta lösningar kring det som kan bli svårt i skolan, varför teamets kompetenser kan variera. Insatserna ska i första hand ligga inom klassens ram men ibland kan det bli nödvändigt med särskilda insatser, t ex att några elever får arbeta i ett mindre sammanhang.

Resursteamet leds av specialpedagog Gitten Abramsson och de träffas regelbundet en gång i veckan.

 

 

Resursteamet Sundbyskolan  
Alexander Berezovskij Elevassistent
Ann Skogseid Skolsköterska
Gitten Abramsson Specialpedagog
Anneli Eriksson Specialpedagog
Nathalie Lindh Socialpedagog
Pia van Hogerlinden Skolkurator
Therese Lundström Resurslärare

 

Dela: