PRAO - praktisk arbetslivsorientering

Prao är för många den första kontakten med arbetslivet. Eleven får lämna skola och klasskamrater för att prova på ett yrke. Prao ger eleven möjlighet att se hur arbetslivet fungerar, vilka krav som ställs och vilken utbildning som behövs.

Under läsåret gör åk 9 sin prao under höstterminen 49 och åk 8 under vårterminen.

Tips inför praon:

Förbered dig genom att besöka praoplatsen hemsida.
När du väl har börjat din prao är mitt tips att fråga mycket, vara nyfiken och uppmärksam – då blir praon mer meningsfull för dig.
Om du blir sjuk under praoplatsperioden ska du anmäla det både till praoplatsen och till skolan.
När du gör din prao ska den arbetstid som gäller på arbetsplatsen även gälla för dig.

Läs mer på:

www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/unga-i-arbetslivet/praktik-for-unga 

 

Dela: