Organisation

Skolan är indelad i arbetslag.

Arbetslagen ansvarar för pedagogisk planering och elevhälsofrågor och i samverkan styr de över elevernas skoldag.

Kring de yngre eleverna, årskurs F – 3, finns det tre arbetslag där lärare, förskollärare och fritidspersonal samverkar. De olika arbetslagen är fördelade över
• Galavagnen (Galaxen och Karlavagnen)
• Vintergatan nedre, Vintergatan övre
• Grytan, Locket.

Årskurserna 4–6 är fördelade på två hus;
• åk 4-5 har sina lokaler i G-huset
• åk 6 har sina lokaler i F-huset.

Högstadiet består av två arbetslag;
• Echo och Foxtrot. Deras lokaler ligger i E-huset.

 

Dela:
Kategorier: