Om skolan

Sundbyskolan är en F-9 skola som ligger i Spånga, mellan Solvalla och Bromma.

Vi tar emot barn från förskoleklass till årskurs 9. Vi har en samlad skoldag med fritidshemsverksamhet för elever från förskoleklass upp till årskurs 3. Vill du därefter gå i mellanstadieverksamhet har du möjlighet att söka till Klubben. Sundbyskolans fritidsklubb har samverkat med Sundbyskolan sedan 1994.

Eftersom skolan består av många olika huskroppar är det nödvändigt för oss att arbeta i samverkan. Därför har vi skapat en organisation som ska skapa tydlighet och ge ett helhetsperspektiv på skolan. Vi som arbetar här är stolta över vår skola och vill att den skall utvecklas till en skola i världsklass

Broschyr om Sundbyskolan

Dela:

Skolledning

I skolans ledningsgrupp ingår rektor, tre biträdande rektorer och en administrativ chef.
Rektor har det övergripande ansvaret för skolan men har delegerat olika ansvarsområden till de biträdande rektorerna. Dessa har ansvar för olika arbetslag både vad gäller personal och elever.
Ledningsgruppen arbetar som ett team och träffas regelbundet för att skapa en sammanhållen skola men också för att skapa likvärdighet gentemot våra brukare och våra medarbetare.