Kvalitetsarbete

För att kunna erbjuda den bästa utbildningen behöver vi ständigt granska vår verksamhet.

Genom täta utvärderingar skapar vi möjlighet till utveckling genom att så effektivt som möjligt fördela resurserna där de bäst behövs, allt i syfte att höja våra resultat.

Vi behöver utvärdera våra arbetssätt och hitta nya samverkansformer för att kunna tillgodose våra elevers olika behov.

Dela: