Historia

Sundbyskolan har en historia från 50-talet. Geografiskt ligger den mitt i ett villaområde på Sundbyvägen i Sundby.

Skolan började byggas 1951 och startade då med undervisning för de yngre barnen. Sedan dess har skolan ständigt utökats och idag bedrivs undervisning och fritidsverksamhet för ca 900 elever.

Sedan 50-talet har skolan byggts ut med ett antal hus och idag finns det 17 olika huskroppar. Senast i raden av nybyggnationer är idrottshallen som blev klar 2008.

Dela:
Kategorier: