Fritidsklubb

Klubbens verksamhetsidé är att erbjuda meningsfull fritid i ett frivilligt
sammanhang där barnen ges möjlighet att ägna sig åt sådant som intresserar
dem utan krav på inlärning av speciella kunskaper eller färdigheter. Klubben har
enkla och tydliga regler utifrån skolans likabehandlingsplan som säger att ingen
får utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. På fritidsklubben får
alla barn möjligheten att påverka och vara delaktiga i planering av aktiviteter.
Mellanmål serveras varje dag och under loven äter barnen även lunch i
matsalen.

Dela: