Fritidsklubb

Öppen fritidsverksamhet ska erbjudas elever från och med höstterminen det år de fyller 10 år till och med det år de fyller 13 år.  Se länk

Sundbyskolans fritidsklubb

Dela: