Förskoleklass

”Förskoleklassen är en frivillig skolform som ska stimulera varje barns utveckling och lärande, samt ligga till grund för den fortsatta skolgången. I förskoleklassen möts förskolans och grundskolans pedagogik. Ett viktigt mål är att förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet ska knytas närmare varandra. Verksamheten ska utvecklas i mötet mellan olika pedagogiska traditioner. ” (källa: www.skolverket.se)

Sundbyskolans mål med Förskoleklassen är att det ska vara roligt att komma till skolan.
Barnen ska bli socialt och kunskapsmässigt förberedda inför åk 1.
Barnen ska bli trygga med varandra i gruppen.

Förskoleklassen är en bro till kommande undervisning i grundskolan. Därför kombinerar vi förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Lek och skapande ingår som väsentliga delar i lärandet.  Vi arbetar med Bornholmsmodellen som är en metod för att utveckla elevernas språkliga medvetenhet. Vi utnyttjar våra fina omgivningar genom att ha en utedag i veckan då eleverna får utveckla sitt behov av rörelse. Vi använder vår idrottshall för att utveckla motoriken. I all vår verksamhet tränas eleverna i att ingå i ett gruppsammanhang.

Dela: