Förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk och ska förbereda för fortsatt utbildning. Förskoleklassen ska kombinera förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik.

Syftet med förskoleklassen är att den ska stimulera varje elevs utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning samt främja elevernas harmoniska utveckling. Lek och skapande ingår som väsentliga delar i verksamheten. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Sundbyskolans mål med Förskoleklassen är att det ska vara roligt att komma till skolan.
Barnen ska bli socialt och kunskapsmässigt förberedda inför åk 1.
Barnen ska bli trygga med varandra i gruppen.

Förskoleklassen är en bro till kommande undervisning i grundskolan. Därför kombinerar vi förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Lek och skapande ingår som väsentliga delar i lärandet.  Vi arbetar med Bornholmsmodellen som är en metod för att utveckla elevernas språkliga medvetenhet. Vi utnyttjar våra fina omgivningar genom att ha en utedag i veckan då eleverna får utveckla sitt behov av rörelse. Vi använder vår idrottshall för att utveckla motoriken. I all vår verksamhet tränas eleverna i att ingå i ett gruppsammanhang.

Dela:
Kategorier: