Förberedelseklass - FK

 

Förberedelseklass - Mottagande och undervisning av nyanlända elever

Under de senaste åren har Sundbyskolan tagit emot nyanlända elever från såväl Europa som från länder i Mellanöstern och i Afrika. Hösten 2014 startade Sundbyskolan sin första Förberedelseklass. På grund av ett ökat asylmottagande i Stockholm har Sundbyskolan beslutat utöka sin verksamhet med ytterligare en förberedelseklass till att under 2016 totalt omfatta två förberedelseklasser.

Sundbyskolan arbetar aktivt för att säkerställa att samverkan sker mellan elevens lärare och andra för elevens utbildning relevanta personer såsom studiehandledare på modersmål, specialpedagog och svenska som andraspråkslärare.

Dela:
Kategorier: