Föräldraförening

Föräldraföreningen på Sundbyskolan är en helt ideell förening med två syften:

Verka för att barnens vardag i skolan får en guldkant och främjar roligt lärande, genom att möjliggöra aktiviteter utanför skolans budget.
Vara ett forum för förtroendefulla kontakter mellan skolan och föräldrarna.

Alla familjer på Sundbyskolan är automatiskt medlemmar. Alla pengar som dras in via föreningen ska komma barnen till del genom olika aktiviteter och satsningar.

Föreningen samlar in medel till aktiviteter dels genom Sundbyskolans dag, dels via en frivillig medlemsavgift per familj och läsår.

Föräldraföreningens e-post: viisundby@gmail.com

Dela:
Kategorier: