Elevhälsan

Elevhälsoarbetet har en central roll i Sundbyskolans arbete.

Målet är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven. Vi vill skapa förutsättningar för att alla elever på skolan ska kunna utvecklas positivt.  Alla ska känna sig trygga i skolan och känna förtroende för de vuxna som arbetar här.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande så att elevernas utveckling mot utbildningens mål stöds. Sundbyskolans elevhälsa omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Det är rektor som leder och fördelar elevhälsans arbete.

Elevhälsans uppdrag, från Stockholms stad>>>

Dela: