Elev / vårdnadshavare

Sundbyskolan arbetar för att främja alla elevers utveckling och lärande samt ge dem en livslång lust att lära. Eleverna ska efter sin tid på Sundbyskolan också ha förmåga att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Anmäl frånvaro

All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare varje dag innan kl. 08.00.

Elevhälsan

Elevhälsoarbetet har en central roll i Sundbyskolans arbete. Sundbyskolans elevhälsa omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.