Ansökningsblanketter

Det finns fler blanketter på Stockholms stads webbplats

På Sundbyskolan anser vi att skolan är viktig!
Det innebär att ledighetsansökningar som innebär ledighet över 3 dagar i sträck kommer att avslås. Om det finns särskilda skäl som ska tas i beaktande kan eventuella undantag göras, detta görs i samråd med rektor och vårdnadshavare.

Dela:
Kategorier: