SYV

Studie- och yrkesvägledning bedrivs av mig skolans studie- och yrkesvägledare (SYV) Windy Chan tillsammans med övrig personal med fokus på val av utbildning, yrke och karriär. SYV:s uppdrag är att ge eleven personlig vägledning, enskilt, i grupp eller i klassrum, och ska, liksom övrig verksamhet i skolan, vara neutral och opartisk.

Vägledningen ska stödja eleven i att undersöka och identifiera sina intressen och möjligheter, kunna uttrycka och formulera dessa och på så sätt komma fram till genomtänkta val. Skolans mål är att varje elev har kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom framtida studieområde, samt om möjligheter till fortsatt utbildning, praktik och arbete på arbetsmarknaden.

Windy arbetar som Syv på Sundbyskolan förmiddagar mån- till fredag.

Tel: 08-508 03 858

Mail: Windy Chan

 

Gymnasievalet 2017

 

Fr o m oktober 2016 fram till maj 2017 erbjuder gymnasieskolorna öppet hus. Detta är en bra möjlighet för eleverna att ta del av den utbildning som respektive gymnasieskola erbjuder. För mer information, se www.gyantagningen.se och www.gymnasieguiden.se .

 

Fem viktiga datum 2017:

  1. 18 januari www.gyantagningen.se öppnas för ansökan
  2. 15 februari www.gyantagningen.se  stänger för ansökan
  3. 18 april det preliminära resultatet visas på www.gyantagningen.se
  4. 20 april www.gyantagningen.se öppnas igen för omval fram till den 15 maj 2017
  5. 30 juni slutlig antagning visas på www.gyantagningen.se  

Alla elever i årskurs 9 kommer att få ett lösenord och användarnamn hem i brevlådan från gymnasieantagning i januari 2017.

 

Några andra rekommenderade länkar:

www.skolverket.se

www.gymnasieguiden.se

www.utbildningsinfo.se (på 12 olika språk)

 

Gymnasievalet Förberedelser Myndigheter
Gymnasieantagningen Välja och planera Arbetsförmedlingen
Intagningspoäng Intressetester Skolverket
Kommunala gymnasier Gymnasiemässan Utbildningsförvaltningen
Fristående gymnasier Utbildningsinfo  
Riksidrottsgymnasier Checklista gymnasievalet  
Gymnasieinformation    
Ekonomi Vägar vidare Övrigt
Stipendier och fonder Folkhögskolor Gymnasieguiden
  Universitet Framtidsvalet

 

Dela: