Resursteamet

 

Sundbyskolan har fr o m ht 2013 ett resursteam vars främsta uppgift är att förebygga skolsvårigheter och att ge stöd, under kortare och längre tid, till de elever i skolan som behöver det.

Resursteamet arbetar för att hitta lösningar kring det som kan bli svårt i skolan, varför teamets kompetenser kan variera. Insatserna ska i första hand ligga inom klassens ram men ibland kan det bli nödvändigt med särskilda insatser, t ex att några elever får arbeta i ett mindre sammanhang.

 

Resursteamet leds av specialpedagog Gitten Abramsson och de träffas regelbundet en gång i veckan.

 

 

Resursteamet Sundbyskolan  
Alexander Berezovskij Elevassistent
Ann Skogseid Skolsköterska
Gitten Abramsson Specialpedagog
Roger Sitbon Skolpsykolog
Monica Eriksson Specialpedagog
Anneli Eriksson Specialpedagog
Johanna Mikkelborg Socialpedagog
Nathalie Lindh Socialpedagog
Pia van Hogerlinden Skolkurator
Samir Bennoud Elevassistent
Therese Lundström Resurslärare

 

Dela:
Kategorier: